Denne bilen skal kjøre landet rundt for å måle saueraping - skal avle fram mer klimavennlige sauer