Foreslår å legge ned Løykja skole og Gjøra oppvekstsenter