- Det beste i livet er gratis, men det er likevel viktig å kunne gå på kafe