"Myttji lys å myttji varme" – men alt med måte

foto