For ei tid tilbake skrev Driva at Maja Bonsaksen Jakobsen og Nicolai Stokke Dybvad sluttet som drivere av Philipshaugen Lodge. Nå er det klart at overnattings- og spsisestedet er konkurs. Konkursen er begjært i selskapet Phillipshaugen Drift AS. Aksjonærer i selskapet er Jakobsen og Dybvad.

Omsetningen i selskapet var i 2016 på 2,5 millioner kroner med et negativt driftsresultat på 45.000 kroner. Tallene for 2016 viser en sum på eiendeler på 390.000 kroner og en egenkapital på 5.000 kroner.

Videre viser regnskapstallene for 2016 en utestående gjeld på 387.000 kroner. Hva tallene for 2017 viser er ikke kjent, men det antas å være minimalt å hente i boet. Bobestyrer er advokat Inger Grete Lundemo i Surnadal.

Frist for innmelding av krav i boet er 22.01. 2018.

Eiendommen på Phillipshaugen eies av Phillipshaugen AS og omfattes ikke av konkursen. Daglig leder i Phillipshaugen AS er Lars Marius Bræin.