Møre og Romsdal politidistrikt sendte fredag ettermiddag ut en pressemelding i forbindelse med hendelsen:

Møre og Romsdal politidistrikt hadde torsdag ettermiddag en utilsiktet avfyring, et såkalt vådeskudd.

Hendelsen fant sted like før klokka 18 inne på Ålesund politistasjon, og det var ikke i forbindelse med aktiv tjeneste blant publikum. Prosjektilet gikk ned i gulvet og det oppstod ingen personskade.

Spesialenheten for politisaker ble umiddelbart varslet og igangsatte etterforskning.

Tjenestepersonen som var involvert fortsetter som normalt i tjenesten, utfra en totalvurdering.

Politidirektoratet har også fått rapport om hendelsen.

- Vi kan ikke kommentere detaljer i hendelsen noe utover dette, da saken er oversendt Spesialenheten. Men tjenestepersonen er altså fortsatt i operativ tjeneste, etter en grundig vurdering av både situasjonen og tjenestepersonens skikkethet og egnethet. Nå avventer vi Spesialenhetens konklusjon. Vi ser med største alvor på hendelsen og vil følge dette tett opp internt med mellom annet gjennomgang av rutiner, sier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.