Skredet i Sunndalsfjella som førte til at fire skiløpere mistet livet er den største snøskredulykken i Møre og Romsdal siden 1971, sier Astor Borge Furseth, lokalhistoriker og forfatter, til NRK.

– Ikke siden Molaupsulykken har så mange menneskeliv gått tapt i et snøskred her i fylket.

Furseth har skrevet boka  «Skredulykker i Norge» og forteller at skredulykka i Sunndal er den største siden 1971.

– Molaupsulykken i 1971 tok sju menneskeliv. Etter det er dette den største ulykken vi har hatt, sier han.

Siden 1970 har 30 mennesker i fylket mistet livet i skred.