– Vi bevilger penger til Todalsfjordprosjektet i vårt budsjett