Utfordrende redningsaksjon i fjellet. Kvinne fraktet frem. Se bilder og video

foto