Søker om å få legge ny klopp ved dette opplevelsessenteret