– Kommunen opplever en del misnøye rundt varsling om ekstremvær. Vi ønsker heller ingen ulv-ulv situasjon