Har sendt ut farevarsel – nabokommune har allerede fått langt mer nedbør enn under Hans