– Det blir få elever til høsten, men det har vært færre