Ber kommunestyret godkjenne leilighetsbygg på denne tomta