Politikarar positiv til rekrutteringsprosjekt for ungdom - men...

foto