Disse smitteverntiltakene gjelder fram til midten av mars