– Jeg har fått tilbakemeldinger fra kolleger, politikere, pårørende og pasienter. De sier jeg er modig som tør

foto