Rektorer glad skoler går tilbake til normal hverdag