Åpner for fri kvote på hjortekalv for å få bukt med problemer. Forsker tviler på effekten

foto