Ønsker å øke pengestøtten til Kristiansund BK

foto