– Planlegginga av Todalsfjordprosjektet skal fortsette