I vest er flokken halvert, og tellinger ligger godt under bestandsmål. Har forvaltningen kontroll?

foto