Har søkt om fritak for politiske verv. Dette svarer kommunedirektøren