Sjekket ut den nye brua: – Det har vært mange knuste blinklysglass og ødelagte bilskjermer