Innstiller bobehandling etter konkurs i transportfirma