– Alle får nå en helsesjekk. Vi må være sikre på at ingen er utsatt for farlige gasser