– Det er bra at vi får høyre kva dei ulike partia meiner