Surnadalingene meldte inn flere skader enn sunndalingene