Ny rapport: – Slam kan ha vesentlig negativ påvirkning i Surna