– Om vi taper en sau i jakta på gaupe får så være, bare vi får tatt gaupa