Rakk å jobbe i drøye tre minutter som inspektør før han takket ja til en ny lederstilling