Kuldeperioden er over – og oransje farevarsel er sendt ut