Mener tilgang på boliger er kommunens største utfordring. Slik mener han den bør takles

foto