Ønsker spleiselag for å få på plass igjen gang- og sykkelstien som forsvant

foto