Tilrår støtte til kompetanseheving - men avslag til byggeutstyr