Klagar på vegløysing for ny bru: – Grunngjevinga er ikkje haldbar