Hektisk dag for Røde Kors: Starta dagen med luftambulanse