Lars Olav Lund er tilknyttet seksjon rovvilt og har ansvar for rovviltarbeidet i Møre og Romsdal, samt naturoppsyn i Trollheimen landskapsvernområde. Han opplyser til Driva at en gaupe ble felt i Breivika innenfor Bugge i Nesset i går.

- Det var organiserte jaktlag som var ute, og den ble felt cirka klokka 18 i går den 18. mars.

- Hvor mange gauper er felt hittil i Nesset?

- Dette er tredje gaupa som er felt under jakt i Nesset i år. I tillegg kommer gaupa som ble påkjørt i Eresfjord. Dette er innenfor fri kvotejakt, sør for Sunndalen/Sunndalsfjorden, det vil si at det ikke er noen begrensning på antall dyr som felles.