Eventuelt deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand.

foto