- Kjøttbønder må være den mest illojale og kortsynte rasen yrkesbønder overhode

foto