Vitebegjærlig samferdselsminister på bedriftsbesøk