Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i dag lagt fram sitt forslag til nytt kommunekart.

- Vi foreslår endringer i to steg, for det første tilrår vi noen sammenslåinger på kort sikt, inneværende stortingsperiode, i tillegg anbefaler vi noen sammenslåinger i løpet av de to neste stortingsperiodene fram til 2025, sa Brit Skjelbred, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, under presentasjonen i Trondheim i dag.

For det første foreslår fylkesmannen at de allerede vedtatte sammenslåingene bør bekreftes. Her foreslås ingen endringer. Dette gjelder blant annet Halsa, som har et kommunestyrevedtak på sammenslåing med Hemne og deler av Snillfjord.

- I Halsa var det ny folkeavstemning mandag, men kommunestyrevedtaket står fast, sa Skjelbred.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foreslår 18-19 kommuner i Sør-Trøndelag i 2020, og ni kommuner i 2025.

Alle kommunene vil da i 2025 ha over 9000 innbyggere.

- Vi har forsøkt å skape sterke regioner i hele fylket, som kan bli sterke tyngdepunkt.

Skjelbred var også innom Rindal kommune. Hun viste til at det er gjort vedtak om at Rindal skal stå alene, samtidig som kommunen har søkt om overføring til Trøndelag.

- På kort sikt ligger Rindal i Møre og Romsdal, sa Skjelbred. Mandag presenterer fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt forslag til nytt kommunekart.

Fram mot 2025 mener fylkesmannen i Sør-Trøndelag at Rindal bør drøfte sammenslåing med nye Orkland kommune, storkommunen i orkdalsregionen.

- Det går på Rindals sårbarhet ved å stå alene, sa fylkesmannen, og presenterte et kart for 2025 der Rindal var med.

- Fram mot '25 håper vi inderlig at Rindal har blitt en del av Trøndelag.

Les mer her.