Aina Remmen forlot siste møte i utvalg for helse og omsorg før det var slutt og skrev i etterkant et leserinnlegg om årsaka.

– Vi kan ikke sitte i hovedutvalg og ikke bli tatt på alvor av sjefen, skriver hun.

Aina Remmen skriver i leserinnlegget hun sendte til avisene, at hun forlot møtet i utvalg for helse og omsorg på grunn av situasjonen rundt nye omsorgsboliger og ny demensavdeling i Nesset kommune. Hun viser til at en forprosjektgruppe jobbet med å utrede ulike alternativ for hvordan dette skulle gjennomføres, og at det i mars 2015 ble fattet et vedtak fattet i kommunestyret der det ble bestemt at 16 omsorgsboliger skulle bygges i sentrum og ny demensavdeling skulle realiseres ved ombygging på Nesset Omsorgssenter (NOS), men det ble ikke funnet egnet tomt til omsorgsboligene i sentrum.

– Mange tomter ble foreslått og forkastet, og framdrifta i prosjektet var ikke-eksisterende, uttaler hun og viser til at det ble foreslått å rive fløya av kommunehuset der legekontoret holder til og bygge helsesenter.

– Nå er vi kommet til september, og det har ikke blitt lagt fram forslag til dette prosjektet i utvalg for helse og omsorg. Vi får heller ikke se disse planene før de etter planen skal sendes ut på anbud i oktober. Vi som er hovedutvalg for hva bygget i dette prosjektet skal inneholde, skal ikke få se hva som skal bygges, skriver Remmen. Hun peker videre på nye demensplasser, og at utvalg for helse og omsorg fikk forelagt skisser for hvordan ombyggingen var planlagt gjennomført fra kommuneadministrasjonen i april 2016. Planene for ombyggingen av bygningsmassen var gjort i henhold til vedtaket fra mars 2015, men uteområdet var helt nytt. Remmen skriver at de ba om å få et kostnadsoverslag over uteområdet til møtet i mai, men det ble ikke lagt fram. De ba om å få et ekstra møte i juni i utvalg for helse og omsorg, men dette ble avslått av rådmannen, fortsetter hun.

Klager på saka

– Nå er det september, og vi hadde forventninger til hva vi ville få av informasjon. Enhetsleder for helse og omsorg kunne informere om at saka var oversendt utvalg for teknisk, næring og miljø. I tillegg kunne enhetsleder opplyse at han ikke fikk informere oss mer om saka etter pålegg fra sin overordna. Så da må jeg be ordfører, som leder for kommunestyret om ikke han kan be rådmannen om å gi oss i utvalg for helse og omsorg den informasjonen vi etterspør i en så viktig sak for oss. Vi kan ikke sitte i hovedutvalg og ikke bli tatt på alvor av sjefen for administrasjonen i Nesset kommune, skriver Remmen. Hun klager til formannskapet på «mangel på vilje fra rådmannen til å informere utvalg for helse og omsorg i saker der utfyllende informasjon er etterspurt». Hun vil også ha svar på om «tilrettelegging av uteområdet kan tolkes slik administrasjonen har gjort i denne saka, med en omfattende utbygging av uteområdet, eller om det kreves en politisk behandling før de gjør disse inngrepene».

Vil ikke kommentere nå

Konstituerende rådmann Anne Grete Klokset sier hun har registrert at det er skrevet et åpent brev og en klage.

– Jeg vil se nærmere på dette, men ønsker ikke å kommentere dette nå, sier hun til Driva torsdag.

Heller ikke ordfører Rolf Jonas Hurlen vil kommentere innlegget fra Remmen:

– Nei, dette er en klage og jeg ønsker ikke å foregripe noe, sier han torsdag.

Leder av utvalg for helse og omsorg Svein Atle Roset, sier til Driva det er uvanlig at medlemmer forlater et møte på denne måten:

– Vanlig prosedyre, etter vedtekter, er formelt å be om permisjon før man forlater et møte. Men det blir ikke noe etterspill på dette, sier han til Driva.

Hele leserinnlegget finner du under meninger på nettsiden til Driva og i papiravisa fredag.