Sunndal demensforening og folkebiblioteket var onsdag kveld vert for Vetle Lid Larsen, som snakket om sin far, deres forhold, om livet, kjærligheten og døden.

- Vi er så tilbøyelige til å fokusere på sykdommer og diagnoser, sa han. Og ja; Alzheimer er en meget brutal måte å miste sin far på. Men vi må ikke glemme at det tross alt bare var en liten del av helheten.

Forfatteren var innom mye i løpet av kåseriet. Det var gode historier fra oppveksten, det var svært fine kommentarer om forholdet mellom foreldre og barn, mellom menn og kvinner. Om teatret, mannsrollen og normenn.

Faren kunne for øvrig ikke bruke "mannsrollen" til noe: "Roller spiller jeg på teatret!", sa han.

Det var godt besøk på arrangementet onsdag kveld. Anne Lise Toset Visnes overrakte som takk for besøket Arne Ulvunds bok om Barbara Arbuthnott, og det viste seg at Vetle Lid Larssen allerede kjente til historien.

Arrangementet foregikk på den internasjonale alzheimerdagen, og ble arrangert med støtte fra midlene innsamlet i forbindelse med tv-aksjonen i 2014.