– Politikarane i Sunndal vil helst at gamalvegen gror att, dei tenkjer ikkje risiko og sikring