Sjekk kor mange bustadar som vart solgt i Driva-distriktet og kva dei kosta

foto