Har forståelse for at utbedring av kai er nødvendig