Snart to år med blåblå regjering og press mot arbeidsmiljøloven og andre rettigheter forhandlet fram siden den aller første 1. mai-markeringen i Norge i 1890, bidrar nok til at ekstra mange har funnet vegen til Surnadal kulturhus og 1. mai-markering i år. Når unge Frp-ere går ut og hevder at 1. mai har utspilt sin rolle som kampdag, virker nok også det provoserende.

Markeringen inneholdt både kulturelle innslag ved Surnadal hornmusikk og ved Tordenskjold songlag, appell ved Rindal Arbeiderpartis ordførerkandidat Line Flåtten - og sjølsagt hovedtale ved Surnadal-ordfører Lilly Gunn Nyheim.

Line Flåtten mener regjeringens politikk medfører store tilbakeskritt med lengre arbeidsdager, søndagsåpne butikker og flere midlertidige stillinger.

- Det handler om skattekutt satt opp mot eldreomsorg. Det må handle om mennesker - ikke om milliarder, sier hun.

Hun konkluderer med at det er viktig å bevare den norske modellen og norske verdier i arbeidslivet.

Flåtten er også skeptisk til kommunereformen, og synes det minner om sentralisering for sentraliseringens egen skyld. Hun understreker at det som må gjelde er at innbyggerne både i Surnadal og Rindal får like gode tjenester som tidligere.

Lilly Gunn Nyheim gikk gjennom litt historikk som førte til at 1. mai ble kampdag for arbeiderbevegelsen. 1. mai 1886 ble fire deltakere i en fredelig demonstrasjon for bedre arbeidsvilkår skutt og drept av politiet i Chicago. Fire år seinere fikk vi den første markeringen av 1. mai i Norge.

- Dagens blåblå regjering tramper på oss - rett og slett et overtramp, sier hun og mener de søker å rasere en arbeidsmiljølov arbeiderbevegelsen har kjempet for gjennom mer enn 100 år.

Hun forteller også at hun fikk gleden av å slå av en prat med Arbeiderparti-kjempen Torbjørn Berntsen om dette. For å bruke hans egne ord, tror han regjeringen kommer til  å "drite seg ut". Uansett kommer det ikke uventet på Berntsen at den blåblå regjeringen har en slik agenda.

- Dette er steinhard Høyre- og Frp-politikk satt ut i livet, sier Nyheim..

Blant annet imøtegår hun regjeringens påstand om at midlertidige ansettelser kan ses som et springbrett for fast ansettelse.

- Fast jobb er fast jobb, og midlertidig ansettelse er og blir midlertidig, sier hun.

Hun går også ut mot søndagsåpne butikker og kritiserer regjeringen for å ville gjøre søndagen til den store handledagen.

- Vi på venstresida sier et rungende nei. Søndagen må være en felles fridag, sier hun.

Hun går også inn på den internasjonale arenaen med jordskjelvkatastrofen i Nepal. Her håper hun myndighetene vil finne fram alt de har av virkemidler for å hjelpe, og føler seg trygg på at utenriksminister Børge Brende vil gjøre nettopp det.

Nyheim mener hele Europa må stå på for å hjelpe båtflyktningene som kommer fra Afrika til Europa. I Surnadal har vi vedtatt å bosette mange flyktninger i løpet av en femårsperiode, sier hun.

Samtidig roser hun folkeakademiet, idrettslag og andre lag og organisasjoner for å ta godt imot de flyktningene som har kommet fra Eritrea og Somalia til Surnadal. Flere av dem var til stede på 1. mai-markeringen.

Hun mener Arbeiderpartiet har fått gjort mye etter at de fikk ordførermakt i Surnadal. - Full barnehagedekning, full sjukeheimdekning og Norges beste jordmor - dels som følge av at vi har ansatt jordmor i full stilling - er ting som har kommet på plass gjennom samarbeidet mellom Ap og Sv i Surnadal, sier hun.

Ellers finner hun det også på sin plass å rose sin politiske motstander, Margrethe Svinvik, som er ordførerkandidat for Senterpartiet.

- Hun er en veldig dyktig enhetsleder, og håper vi får beholde henne som enhetsleder også etter høstens valg, smiler hun - underforstått at i så fall vil Arbeiderpartiet fremdeles sitte med ordføreren.

Etter appell og tale i Surnadal kulturhus, fortsatte Line Flåtten og Lilly Gunn Nyheim til Rindal eldresenter - med samme arbeidsfordeling som i Surnadal.