Forebygger sjukdommer ved jevnlig veterinærbesøk i fjøset

foto