Gjerdrum: NGI offentliggjør rapporter om geotekniske undersøkelser og faglige råd som ble gitt

foto